S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.
Ok

NEJVÍC KUPUJETE

450,0 Kč (18,3 EUR)
skladem

KONTAKTY

tel: +420606680809
napište nám

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují pravidla obchodování v internetovém obchodě www.poppers-sex.com. Vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem těchto internetových stránek je Michaela Pavlatová, místo podnikání Přespolní 535, 73932, Horní Datyně, IČ: 88032396. Prodávající je neplátce DPH

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní stranou je spotřebitel (kupující), vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění novel.

1) ZÁKLADNÍ NFORMACE A OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Na těchto internetových stránkách smí nakupovat pouze osoba starší 18ti let a je si vědoma, že si prohlíží a nakupuje zboží převážně erotického charakteru.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Na obchodní podmínky je kupující upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Jednotlivé technické kroky, které vedou k uzavření smlouvy, jsou patrné z procesu vybírání a objednávání zboží na internetovém obchodě. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat.

2) UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Objednávka provedená prostřednictvím internetových stránek www.poppers-sex.com je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je závazná kupní cena, zveřejněná na internetových stránkách v době odeslání objednávky. Koupit lze veškeré zboží v nabídce, které je skladem. Zboží, které skladem není, koupit nelze.

Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu v co nejkratším termínu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Tímto momentem je uzavřena kupní smlouva. Veškeré tímto způsobem dokončené objednávky jsou brány jako závazné. Pokud kupující potvrzovací email neobdrží, je nutné, aby kontaktoval prodávajícího.

K dokončení objednávky a uzavření smlouvy je kupující povinen vyplnit nutné údaje do příslušných kolonek. Kupující je povinen tyto údaje vypsat pravdivě, tj. včetně telefonního kontaktu. Prodávající může za účelem ověření nebo upřesnění objednávky kontaktovat kupujícího na uvedené telefonní číslo nebo email. Totéž může učinit kupující.

3) CENA ZA ZBOŽÍ A PLATBA

Ceny uvedené na našich stránkách jsou platné v okamžiku objednání zboží. Cenu za zboží (kupní cenu)  je kupující povinen po uzavření kupní smlouvy uhradit včetně poštovného (dle zvoleného způsobu platby a přepravy). Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé částky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura (doklad) vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad, dodací a záruční list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení.

K ceně zboží se připočítává poštovné, jehož výše je závislá na velikosti zásilky a zvoleného způsobu platby za zboží. O výši poštovného při zaslání po ČR je kupující informován prostřednictvím internetových stránek před uzavřením kupní smlouvy.

Druhy platby:

Platba dobírkou - platí se hotově při převzetí zásilky. Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR, s dodací adresou na území ČR.

Platba předem na účet - platí se předem na bankovní účet prodávajícího, vedeného u ČSOB. Jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo objednávky. Platit je možné též vkladem hotovosti na kterékoliv přepážce pobočkové sítě ČSOB. Platit lze též prostřednictvím PayPal. Zboží se expeduje po připsání částky na účet. Informace pro platbu obdrží kupující na kontaktní email uvedený při objednávce většinou do 24hodin.

Citlivé vstupní údaje, které zadává kupující do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

4) DODACÍ PODMÍNKY

Standardní termín expedice zboží je do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že zboží nebude možné v této lhůtě odeslat, kontaktuje prodejce kupujícího a informuje ho o důvodech prodlení a jiném termínu dodání.

Zboží je expedováno Českou poštou či Zásilkovnou. Termín dodání na území ČR je  1 – 3 pracovní dny.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednávce zboží. Kupující je povinen objednané zboží převzít, zaplatit kupní cenu a zkontrolovat neporušenost obalu. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňuje všechny podmínky a náležitosti výše uvedené, na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení nebo nedodržení podmínek dopravce (Česká pošta, Zásilkovna).

V případě, že kupující obdrží zboží poškozené, nebo jinak znehodnocené, je povinností kupujícího informovat o této skutečnosti prodávajícího, a to bez odkladu. Kupující má v takových případech nárok na zaslání nového zboží nebo vrácení peněz. Odesílané zboží je prodejcem kontrolováno. v ojedinělých případech však může při přepravě dojít k poškození.

V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů nepřevezme, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká. V případě, že kupující požaduje po prodávajícím, aby opětovně zaslal objednané zboží, uhradí kupující prodávajícímu náklady vzniklé s nepřevzetím první zásilky.

Obchodník si vyhrazuje právo stornovat objednávku bez jekéhokoli upozornění objednavatele v případě že takový je obchodníkem vyhodnocen jako nespolehlivý ( nevyzvednutá zásilka, obstrukce s vyzvednutím zásilky atd.).

5) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu nutném k dokončení a řádnému vyřízení a odbavení objednávky (za tyto údaje jsou považovány: Jméno, Příjmení, Kompletní adresa k doručení, telefonní číslo, email). Prodávající prohlašuje, že tato data nebudou nikde jinde použita ani zobrazována, a že budou použita pouze pro odbavení objednávky (kromě interní zákaznické sekce, která se zobrazí pouze každému zaregistrovanému zákazníkovi a to pouze jemu po přihlášení). Kupující prohlašuje, že je osobou způsobilou k právním úkonům.


6) STORNO PODMÍNKY

Pokud zákazník provede storno objednávky do okamžiku její expedice, nebude zatížen žádným stornovacím poplatkem. V případě storna do okamžiku expedice, kdy však již zákazník provedl převod příslušné částky za zboží na účet prodejce, mu tato částka bude vrácena nejpozději do 7 pracovních dnů, a bude ponížena o nutné náklady prodejce na vrácení peněz – bankovní poplatky.

Storno objednávky v případě, že prodejce nedodrží expediční lhůtu: zákazník má právo okamžitě odstoupit od kupní smlouvy a nebude ze strany prodejce zatížen žádným stornovacím poplatkem.

Bezdůvodné  storno objednávky: za bezdůvodné storno je automaticky považována  taková zásilka, kterou dopravce vrátí prodejci s tím, že ji zákazník nepřevzal v úložní době, její převzetí odmítl, anebo zásilku nebylo možné doručit z jiných důvodů na straně kupujícího. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, který bude vyjadřovat zejména náklady na marné doručení zboží a případné jeho opětovné zaslání.


7) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Spotřebitel má dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží, vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje kupující jako při běžné reklamaci.

Pokud se kupující rozhodne využít ochrannou lhůtu 14 dní, zašle zboží na naší adresu včetně dokladů prokazujících uzavření kupní smlouvy na našich internetových stránkách a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku. Uveďte také své kontaktní údaje a číslo bankovního účtu nebo adresu, kde mají být zaslány peníze za vrácené zboží.

Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením v zákonné lhůtě. Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy bude kupujícímu vrácena částka odpovídající kupní ceně zboží, případně snížená pouze o skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží. Spotřebiteli bude vrácena kupní cena na jeho účet nebo adresu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy v případě dodávky zboží, které podléhá  rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Rovněž nemůže uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní v případě, kdy to vylučuje charakter zakoupeného zboží. Tím se rozumí zejména použité zboží, kdy prakticky dochází k nemožnosti jeho následného použití jinou osobou (jiným kupujícím) s ohledem na obecné zásady hygieny a ochrany zdraví.

V případě, kdy se kupující rozhodne využít svého práva na odstoupení od smlouvy, je povinnen zboží vrátit v nepoškozeném, kompletním stavu, včetně originálního neporušeného obalu.

8) ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud dle povahy zboží není uvedeno jinak. Jako záruční list slouží doklad o koupi (faktura, kterou kupující obdrží společně se zbožím).

Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou. K reklamovanému zboží je nutné přiložit doklad o nákupu - fakturu a podrobný popis závady.

Při převzetí zásilky je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, doporučuje se za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Kupující tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo kupujícího uplatnit reklamaci u prodávajícího.

9) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výše uvedené Obchodní podmínky jsou platné pro každého kupujícího a potvrzením objednávky s nimi vyjadřuje souhlas. Obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (občanský zák. č.40/1964 Sb.).

 

Výše uvedené Obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2020

NjFmZmE