S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.
Ok

NEJVÍC KUPUJETE

450,0 Kč (18,3 EUR)
skladem

KONTAKTY

tel: +420606680809
napište nám

INFORMACE

ZDRAVÍME VÁS MILÍ NÁVŠTĚVNÍCI !

Nabízíme Vám velice účinné a kvalitní produkty POPPERS, ale i další doplňky, které jsme pečlivě vybrali právě pro Vás. U nás si můžete vybrat z různých druhů POPPERS a dalších věciček, které v kamenných obchodech jen tak nenajdete. Můžete si vybrat, jakým způsobem za zboží zaplatíte - online bankovním převodem, anebo převodem předem na bankovní účet. Zboží zasíláme také na dobírku. Balíme vždy diskrétně do bublinkových obálek v obalech tak, aby nedošlo k poškození při dopravě. Nelze poznat, co se nachází uvnitř balíčku, neuvádíme název internetového obchodu.

 

JAK U NÁS NAKUPOVAT?

Postup při nákupu

Z důvodu bezchybné komunikace doporučujeme přidat si domény @poppers-sex.com, @poppers-sex.cz do bezpečných příjemců, jinak může náš e-mail skončit ve Vaší spamové schránce!

 

Registrace nebo ne?

Každý náš zákazník má možnost:

Nakupovat bez registrace. V tomto případě se kontaktní údaje v naší databázi neukládají, pak při opakovaném nákupu je nutné tyto údaje znovu uvést.

Nakupovat s registrací. Zákazník při registraci uvede základní kontaktní údaje a má k dispozici přihlašovací jméno a heslo pro další nákupy. Tento způsob nakupování doporučujeme, neboť není nutné zadávat kontaktní údaje při opakovaných nákupech.

 

INFORMACE O POPPERS

Poppers – co to je?

Poppers (slangový výraz pro nitritové čističe) jsou v ČR a v našem eshopu prodávány jako vysoce
koncentrované průmyslové čističe na audiohlavy, videohlavy a zejména kůži. Perfektní
pro čištění kroužků, pout a ostatních kožených a erotických pomůcek. 

Poppers není součástí příloh zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a vztahuje se na něj zákonná opatření jen jako léčivo a nebezpečnou hořlavinu, tzn. prodej je legální.

Poppers – důležité upozornění

POZOR! Požití ústy je životu nebezpečné! Rovněž se vyvarujte kontaktu se sliznicemi.

POZOR! Poppers je těkavá a na vzduchu výbušná látka, proto nekuřte a vyhněte se otevřenému ohni (například svíčka na stole).

POPPERS mohou mít tyto věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
A tyto pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P281 Používejte požadované osobní ochranné pomůcky.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadňující dýchání.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené

V případě Isopropyl nitritu dále:


H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamene/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOCKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyndejte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

V případě Isopentyl nitritu dále:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302+H332 Zdraví škodlivý při požití a vdechování.
Resp.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamene/horkými povrchy. – Zákaz kouření

Poppers – doporučení

Poppers uchovávejte v chladu. Nejvhodnější je, budete-li lahvičku skladovat v lednici. Mimo dosah dětí a osob mladších 18 let.

 

Upozornění:

Při odesílání objednávky vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami eshopu Poppers-sex.com

Při odesílání objednávky jste potvrdil následující podmínky:
Je mi více než osmnáct let a dosáhl jsem zletilosti.
Seznámil jsem se s bezpečnostními informacemi, které se vztahují k produktům.
Tyto produkty využiji pouze pro technické účely, ke kterým jsou určeny (pro čištění audiohlav, videohlav nebo kožených částí a součástí oděvů, pomůcek a kůže, nikoli ke konzumaci nebo INHALACI.

BEZPEČNOSTNÍ LISTY PRODÁVANÝCH PRODUKTŮ

Isopropyl Nitrite

Leather cleaner

Pentyl Nitrite

Y2FiYWMx